Psikoteknik Nedir?

PsikoTeknik Nedir?

 

Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi

Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği” bir sistemdir.

Böylece; bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı ve trafiğe ilişkin kişilik açısından, trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında daha tarafsız, daha bilimsel ve daha standart koşullarda gerçekleştirilmiş uygulamalarla sonuçlara varılması sağlanabilmektedir.

Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinde Psikiyatri Uzmanı ve Psikologlar görev yapmaktadır.

Yasal Konular

Ehliyet İadesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde-79; kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler, tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürcü belgeleri Kanunun ilgili maddesinde belirtilen sürenin sonunda iade edilir.

KTY 60 e (Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 60 Bendi E)

Ticari araç kullanan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

Psikoteknik Belgesi Nasıl alınır?

  • Psikoteknik cihazlarındaki testlere uygun ve doğru cevapları veren sürücüler,psikoteknik analizinden başarılı sayılır.

Psikoteknik için gerekli evraklar nelerdir ?

  • Sizler için detaylı olarak hazırladığımız Psikoteknik gerekli evraklarsayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Psikoteknik Değerlendirme Fiyatı ne kadardır?

  • Psikoteknik Belgesi ücretlerihakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kimler Psikoteknik Almalıdır?

  • Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemiiçin yasal iki düzenleme bulunmaktadır. Bununla ilgili detaylı Kimler Psikoteknik Almalıdır yazımızda detaylandırılmıştır.

Psikoteknik Neleri Ölçer?

  • Zihinsel Yetenek ve Becerileriölçmektedir. Detaylı bilgi Psikoteknik Neleri Ölçer yazımızdadır.

Psikoteknik Değerlendirmesinde Hangi Testler Uygulanır?

  • Uygulanan testleri detaylı olarak incelemek içinPsikoteknik Uygulanan Testler yazımızda detaylı inceleyebilirsiniz.


Psikoteknik Raporu Nasıl Alınır?

  • Psikoteknik raporu sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınabilir. Psikoteknik raporu almak isteyen kişiye müsait olduğu gün ve saatte randevu oluşturulur, randevu günü kurumda görevli psikolog tarafından psikoteknik test cihazında en az 1 saat süren teste alınır. Bu teste girebilmek için daha önce bilgisayar kullanmış olmaya veya bilgisayar kullanmayı bilmeye gerek yoktur. Test bittikten sonra test sonucu psikolog tarafından e-rapor sistemine kaydedilir. Daha sonra aday raporu onaylama yetkisi olan bir psikiyatrist muayenesinden geçerek raporunu onaylatır ve işlem tamamlanmış olur. Psikoteknik raporlarının geçerliliği 5 yıldır tarihi geçen raporların geçerliliği olmadığı için süre dolduğunda kişinin yeniden teste girip rapor alması gerekir. Yeni sistemde psikoteknik raporları e-devlet sistemine işlendiği için raporun kaybolması durumunda kişi kendi raporunu e-devlet sistemi üzerinden tekrar çıkartabilir.

 

Psikoteknik E-Rapor Sistemi

Psikoteknik e-rapor sitemi raporu Sağlık bakanlığının denetiminde onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve psikoteknik test sistemi eşliğinde en az 1 saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş olan rapordur. Psikoteknik belgesi artık ıslak imzalı olarak verilmemekte e-rapor olarak düzenlenmekte ve e-devlet sisteminde görünmektedir.

Günümüzün gelişen tekno psikoteknik belgesi e-rapor kapsamına alınmış olup, sürücü testten çıktıktan sonra test sonucu sağlık bakanlığının düzenlediği sistem üzerinden testi uygulayan psikolog tarafından bilgisayar ortamında oluşturulmaktadır.

Psikoteknik belgesi, merkez de çalışan uygulayıcı psikolog tarafında sisteme e- rapor olarak yüklendikten sonra aday bir ay içerisinde herhangi bir psikiyatri hekimine giderek sürücülük için uygun şartlarda olup olmadığı ile ilgili muayene olarak test sonucu da göz önünde bulundurularak nihai sonucunu alır. Aday hekim muayenesinden sonra raporunu, hekimden ya da hastaneden alabilir.

Belgesini kaybeden aday kendi Türkiye cumhuriyeti vatandaşlık numarası ile e- devlet sistemine giriş yaparak  belgenin kodlu ve orijinal halini görüntüleyebilir ve belgeyi indirilerek kendisinden istenildiği vakit (iş vb sebeplerden ) bu belgeyi kullanabilmektedir.

 

Gerekli Evraklar ve Kimler Almalıdır?

Bursa Çözüm Psikoteknik'e Hoş Geldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.